top of page

Hvordan taler man?


Winston Churchill Taler

Når man skal tale, tørker man seg om munnen, slår lett på glasset med eggen av kniven, reiser seg og tar plass bak stolen. Stemmen skal være klar og høy, slik at alle kan høre hva som blir sagt. Men hva sier man? En av det forrige århundrets store politiske talere, Winston Churchill, sa en gang: "Det er ikke mye som krever så omhyggelige forberedelser som en improvisert tale." Den begavede taler vil sannsynligvis klare å få frem noe bevingede ord til enhver anledning, men for de fleste er det naturlig å forberede talen. Det er ofte ikke nødvendig å skrive den ned ord for ord, men å notere noen stikkord det kan tales rundt, kan være en fordel. En slik jukselapp skjemmer ingen, og den hjelper mot sceneskrekk.

Commentaires


OmArbeid
OmGledOgSorg
OmKjaerlighet
OmLivet
OmLivsfilosofi
OmLivsvisdom
OmLykke
OmMenneskligKontakt
OmMennesket
OmMoralOgSelvransakelse
OmSannhet
OmTiden
OmVennskap
OmAandeligVekst
bottom of page