top of page

Innbydelser

Selskapeligheter krever innbydelser. Mens et lite teselskap kan avtales muntlig på kort varsel, krever et storslått middagsselskap skriftlig innbydelse god tid i forveien. I vår høyteknologiske tidsalder er invitasjon per e-post eller sms blitt et uformelt alternativ, men intet er vel mer hyggelig enn en lekker innbydelse på fint papir i posten.

Til større og formelle selskaper skal man invitere skriftlig. Muntlige innbydelser forbeholdes uformelle sammenkomster. Hvor lang tid i forveien man bør invitere, avhenger av selskapsform og grad av formalitet. Klassisk etikette tilsier to uker i forveien til formelle selskaper, men i dag er reglene mindre strikte.

En skriftlig innbydelse bør opplyse om selskapsform, dag og dato, klokkeslett, eventuelt når selskapet slutter og om selskapet finner sted i en spesiell anledning. Er selskapet et spleiselag, eller om gjestene skal bringe med seg vin eller annen drikke, bør dette nevnes i innbydelsen.

Til klokkeslettet kan man også oppgi "presis", hvis det er nødvendig for serveringen eller lignende. Enkelte informerer i tillegg om at de ikke ønsker taler. Er innbydelsen rettet til en person som kan ta med seg en ledsager, bør det stå "med ledsager", og ikke "med frue", som det het tidligere. Kodeks for antrekk kan oppgis. I større og formelle selskaper bør det alltid inkluderes.

Comments


OmArbeid
OmGledOgSorg
OmKjaerlighet
OmLivet
OmLivsfilosofi
OmLivsvisdom
OmLykke
OmMenneskligKontakt
OmMennesket
OmMoralOgSelvransakelse
OmSannhet
OmTiden
OmVennskap
OmAandeligVekst
bottom of page