top of page

Svar utbedes

Innbydelser bør besvares umiddelbart. Kan man ikke komme, er det naturlig at dette beklages. Det er vanlig at man oppgir grunnen til uteblivelsen. Hvis grunnen er mindre gyldig, kan man tillate seg en liten hvit løgn. Selv om innbydelsen ikke er merket med S.U. eller det internasjonale R.S.V.P. (Répondez s´il vous plaît - Vær snill å svare), er det sømmelig å svare på innbydelsen. Det finnes selvfølgelig unntak, for eksempel ved en innbydelse til åpning av en kunstutstilling.

En muntlig innbydelse besvares muntlig, mens en skriftlig innbydelse kan besvares muntlig eller skriftlig. Har man akseptert, og av uventete grunner blir forhindret fra å komme, bør man melde fra om dette så raskt som mulig.

댓글


OmArbeid
OmGledOgSorg
OmKjaerlighet
OmLivet
OmLivsfilosofi
OmLivsvisdom
OmLykke
OmMenneskligKontakt
OmMennesket
OmMoralOgSelvransakelse
OmSannhet
OmTiden
OmVennskap
OmAandeligVekst
bottom of page