top of page

Talens varighet


Kjenn din taletid

Talens varighet er et vanskelig spørsmål. Enkelte talere synes aldri å få nok av sin egen stemme. En av Churchills etterfølgere i statsministerstolen, Anthony Eden, formulerte det slik: "En tale skal ha en god begynnelse og en god avslutning, men først og fremst skal de to være så nær hverandre som mulig." Å holde lange taler er svært krevende.

I selskapslivet lønner det seg alltid å fatte seg i korthet, med mindre man er en karismatisk "entertainer" som serverer svært mange gode poenger. I utgangspunktet bør en bordtale være mellom tre og fem minutter.

Velkommen til bords- og takk for maten-talene bør være i det korteste laget. Talere bør forberede seg på forhånd og beregne tiden før de går i selskapet. Radiopratere opererer med at tolv linjer utgjør nesten et minutt.

Comments


OmArbeid
OmGledOgSorg
OmKjaerlighet
OmLivet
OmLivsfilosofi
OmLivsvisdom
OmLykke
OmMenneskligKontakt
OmMennesket
OmMoralOgSelvransakelse
OmSannhet
OmTiden
OmVennskap
OmAandeligVekst
bottom of page